Έπεσε η Ηλιούπολη, αθώος ο Εθν. Αστέρας

03/08/2011 • 16:12
Έπεσε η Ηλιούπολη, αθώος ο Εθν. Αστέρας
  • shares

Στη Football League 2 υποβιβάζεται η Ηλιούπολη λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο με τα «στημένα» παιχνίδια, όπως αποφάσισε η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης, η οποία αντίθετα απάλλαξε τον Εθνικό Αστέρα. Η Ηλιούπολη καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην κατάταξη, ενώ οι Γιώργος Τσακογιάννης και Νίκος Χάλκος τιμωρήθηκαν -μεταξύ άλλων- με ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ' όρου ζωής απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ' όρου ζωής. Ο παίκτης, Μιχάλης Νικολόπουλος όπως και ο προπονητής Νίκος Παντελής τιμωρήθηκαν με διετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   300/3-8-2011

Αποτελούμενη από τον Ευάγγελο Κατσή, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών ως Πρόεδρο και εισηγητή, Χαρίλαο Ζυγογιάννη, Επίτιμο Αντεισαγγελέα Εφετών και Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, δικηγόρο του Δ.Σ. Αθηνών ως μέλη και από τη γραμματέα Μαρία Φώτη.

Συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεών της στο ακροατήριο την 19.7.2011 προκειμένου να δικάσει:

1)Επί της με αρ.πρ. 21416/2011 πειθαρχικής αγωγής του Εισαγγελέα Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ με εγκαλούμενους τους:

α) Γεώργιο Τσακογιάννη, κατόχου του συνόλου των μετοχών της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και β) ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, νομίμως εκπροσωπουμένης η οποία κοινοποιήθηκε στους παραπάνω εγκαλουμένους με την με αρ.πρ. 256/14-7-2011 κλήση μας προς απολογία

2)Επί της με αρ.πρ.21434/2011 πειθαρχικής αγωγής του ιδίου ως άνω εισαγγελέα με εγκαλουμένους τους:

α) ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, νομίμως εκπροσωπουμένης και β) Νικόλαο Χάλκο, πρόεδρο της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  η οποία κοινοποιήθηκε στους παραπάνω εγκαλουμένους με την με αρ.πρ. 254-14-7-2011  κλήση μας προς απολογία
3)Επί της με αρ.πρ.21433/2011 πειθαρχικής αγωγής του ιδίου ως άνω εισαγγελέα με εγκαλουμένους τους:

α) ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, νομίμως εκπροσωπουμένης και β) Μιχαήλ Νικολόπουλο, ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  η οποία κοινοποιήθηκε στους παραπάνω εγκαλουμένους με την με αρ.πρ. 255-14-7-2011 κλήση μας προς απολογία

4)Επί της με αρ.πρ.21417/20111 πειθαρχικής αγωγής του ιδίου ως άνω εισαγγελέα με εγκαλουμένους  τους:

α) ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ νομίμως εκπροσωπουμένης και β)Νικόλαο Παντέλη, προπονητή ποδοσφαίρου , η οποία κοινοποιήθηκε στους παραπάνω εγκαλουμένους με την με αρ.πρ. 253-14-7-2011 κλήση μας προς απολογία και

5)Επί της με αρ.πρ.21750/2011 συμπληρωματικής πειθαρχικής αγωγής του ιδίου ως άνω εισαγγελέα με εγκαλούμενο το Γεώργιο Τσακογιάννη, η οποία κοινοποιήθηκε στον παραπάνω εγκαλούμενο με την με αρ.πρ.258/15-7-2011 κλήση μας προς απολογία

Ο πρώτος εγκαλούμενος ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως δήλωσε ότι διορίζει ως συνήγορό του και πληρεξούσιο δικηγόρο το δικηγόρο του Δ.Σ. Αθηνών Γιάννη Μαρκουλάκο. Η δεύτερη εγκαλουμένη ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου Ν.Χάλκο  ο οποίος δήλωσε ότι διορίζει συνήγορο υπερασπίσεως και πληρεξούσιο δικηγόρο Α. Λίβα. Ο εγκαλούμενος Νικόλαος Χάλκος παρέστη αυτοπροσώπως μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Γ. Μυταλόυδη . Η εγκαλουμένη ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Α. Λίβα δικηγόρο του Δ.Σ. Αθηνών.  Ο εγκαλούμενος  Νικόλαος Παντέλης παρέστη αυτοπροσώπως μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του  Κ. Ευαγγελάτου δικηγόρο του Δ.Σ. Αθηνών.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Προ της ενάρξεως της διαδικασίας ο πρώτος  εγκαλούμενος διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του , με δήλωσή του η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα  με την παρούσα πρακτικά προέβαλλε αντιρρήσεις για την πρόοδο της διαδικασίας υποβάλλοντας ταυτοχρόνως και ένσταση ακυρότητας της προκειμένης πειθαρχικής διώξεως, του πειθαρχικού κατηγορητήριου και της κλήσεως προς απολογία του, την οποία εν συνεχεία επανέλαβε με το κατατεθέν υπόμνημά του για το λόγο ότι ο ασκήσας την πειθαρχική δίωξη ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ παραβιάζοντας το άρθρο 253Α του Κώδικα ποινικής Δικονομίας το οποίο παραπέμπει και στο άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 2225/1994, έκανε χρήση, μεταξύ άλλων, και των απομαγνητοφωνημένων τηλεφωνικών επικοινωνιών που προέκυψαν κατόπιν της άρσεως του σχετικού απορρήτου και της ηχητικής καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δυνάμει του υπ' αριθ. 172/2Ο11 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο διορθώθηκε με το υπ' αριθ. 222/2011 βούλευμα του ιδίου δικαστικού συμβουλίου, αλλά και των υπ, αριθ. 334/2011, 614/2Ο11, 771/2Ο11 και 772/2Ο11 βουλευμάτων επίσης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών  Αθηνών. Επί της ενστάσεως αυτής με την οποία πλήττεται κατ' ουσία και η νομιμότητα ασκήσεως και των άλλων τεσσάρων πειθαρχικών αγωγών  αφού το αποδεικτικό υλικό επί των οποίων όλες βασίζονται αποκτήθηκε με την ίδιο ακριβώς διαδικασία και για τον ίδιο λόγο όπως αποκτήθηκε και το αποδεικτικό υλικό της πρώτης προσβαλλόμενης πειθαρχικής αγωγής η επιτροπή ομόφωνα επάγεται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 253 Α ...

 1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 187 και για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια:

α) ανακριτικής διείσδυσης, με τη τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των επόμενων παραγράφων και όπως κατά τα λοιπά η διείσδυση προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 25Β του ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», εφόσον η ανακριτική διείσδυση περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση εγκλημάτων, τη τέλεση των οποίων τα μέλη της οποίας έχουν προαποφασίσει,     

β) ελεγχόμενων μεταφορών, με την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά  οι μεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 2145/1993 «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεων ποινών επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων», όπως ισχύει,

γ) άρσης του απορρήτου με την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά η άρση αυτή προβλέπεται στα άρθρα  4 και 5 του ν 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»,

δ) καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα με την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες, όπως κατά τα λοιπά η καταγραφή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του παραπάνω ν 2713/1999 και

ε) συσχέτισης ή συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την τήρηση των ίδιων εγγυήσεων και διαδικασίες και υπό τους ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις του ν 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

2. ....

...
4. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διενέργεια των αναφερόμενων στην παρ. 1 ανακριτικών πράξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί  μόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό συμβούλιο. Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται τα στοιχεία αυτά ή οι αποκτηθείσες γνώσεις να χρησιμοποιηθούν για τη βεβαίωση εγκλήματος, τη σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληματικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συμβούλιο αποφανθεί ειδικών περί αυτού»      

 Περεταίρω σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 2225/ 1994 έχει επί λέξει ως εξής : «Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, το οποίο έγινε γνωστό λόγω της άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτή στοιχείο απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία για σκοπό διαφορετικό από εκείνον που είχε καθορισθεί με τη διάταξη. Κατ' εξαίρεση η αρχή που εξέδωσε τη διάταξη μπορεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, να επιτρέψει με νεότερη διάταξή της να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αν χρησιμεύουν για τη διακρίβωση άλλου ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και για υπεράσπιση κατηγορουμένου σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα.» Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παραπάνω διατάξεως, για την ισχύ της απαγορεύσεως της χρήσεως του περιεχομένου τηλεφωνικής επικοινωνίας το οποίο έγινε γνωστό άρσεως του τηλεφωνικού απορρήτου και για την επέλευση της προβλεπόμενης ακυρότητας, απαιτείται η ποινική, πολιτική ή πειθαρχική δίκη να μη σχετίζεται και να εκφεύγει του σκοπού για τον οποίο διατάχθηκε η άρση του απορρήτου. Στην προκειμένη περίπτωση, με τα παραπάνω αναφερόμενα βουλεύματα διατάχθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να διακριβωθεί η τέλεση, μεταξύ άλλων, των κακουργημάτων της εγκληματικής οργάνωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που φέρονται ότι τελέστηκαν  από το έτος 2008 και εφεξής, για πράξεις για τις οποίες διενεργείτο προκαταρτική εξέταση από το Γραφείο Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προς διερεύνηση των καταγγελομένων σχετικά με φερόμενους υπόπτους - χειραγωγημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επομένως πρέπει να απορριφθούν οι υποβληθείσες από τους εγκαλουμένους αντιρρήσεις για την πρόοδο της διαδικασίας  καθώς η χρήση των απομαγνητοφωνημένων τηλεφωνικών συνομιλιών από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ και η ένταξή τους στο συνταχθέν από αυτόν πειθαρχικό κατηγορητήριο, δεν προσκρούουν στην παραπάνω απαγόρευση, ούτε προκαλούν ακυρότητα της προκειμένης πειθαρχικής διαδικασίας, διότι η υπό κρίση πειθαρχική αγωγή δεν είναι «άλλη υπόθεση» όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο εγκαλούμενος καθ΄ όσον αυτή (πειθαρχική αγωγή) και κατά το νομικό της και κατά τοπ ουσιαστικό της περιεχόμενο ταυτίζεται  απολύτως με την απαγγελθείσα σε βάρος του εγκαλουμένου ποινική κατηγορία και το μόνο «πρόσθετο» στοιχείο σ΄ αυτήν είναι η απαγγελία σε βάρος  του και πειθαρχικής κατηγορίας η οποία είναι απότοκος της ιδιότητός του ως προέδρου της πρώτης εγκαλουμένης. Η πειθαρχική δίωξη δηλαδή του εγκαλουμένου είναι αυτόθροος  συνέπεια της ποινικής διώξεως αυτού για την άσκηση της οποίας τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες αφού η παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών αυτού διατάχθηκε νομίμως με βουλεύματα του αρμοδίου  συμβουλίου πλημμελειοδικών. 

Άλλωστε τυχόν αποδοχή αντιθέτου απόψεως, ότι δηλαδή η υπό κρίση πειθαρχική αγωγή είναι άλλη υπόθεση και επομένως δεν επιτρέπεται η χρήση των παραπάνω αποδεικτικών μέσων θα αναιρούσε σχεδόν καθ' ολοκλήρου τον σκοπό για τον οποίο διατάχθηκε η άρση του απορρήτου των συνομιλιών, ο οποίος προεχόντως απέβλεπε στην αποκάλυψη των εκτεταμένων φαινομένων διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην τιμώρηση των υπαιτίων η οποία τιμώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ολοκληρωθεί μόνον με την επιβολή των προβλεπομένων από τον ποινικό νόμο ποινικών κυρώσεων χωρίς την επιβολή και των προβλεπομένων από τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ πειθαρχικών κυρώσεων καθ' όσον μόνο μ' αυτές μπορεί οι εμπλεκόμενοι σε ποινικές και ταυτόχρονα και πειθαρχικές παραβάσεις να εκβληθούν  είτε προσκαίρως είτε διά βίου από κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Τέτοια όμως δυνατότητα επιβολής και πειθαρχικών κυρώσεων ως παρεπόμενης ποινής σπανίως παρέχεται από το νόμο στον ποινικό δικαστή και μόνο για φυσικά πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται για νομικά πρόσωπα αφού όπως είναι γνωστό τα νομικά πρόσωπα (ΠΑΕ) ουδέποτε μπορεί να είναι υποκείμενα στην  ποινική  δίκη.

Κατόπιν αυτού πρέπει η κρινόμενη πειθαρχική αγωγή να ερευνηθεί κατ? ουσίαν .

Σύμφωνα με τα άρθρα 1,2,3,4,5,6 του Πειθαρχικού Κώδικα:

Α) Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού , οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

Αξιωματούχος : με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές , οποιοσδήποτε εκτελεί μια δραστηριότητα που συνδέεται με το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή σωματείο , ανεξαρτήτως της ιδιότητός του   , του είδους της δραστηριότητας αυτής ( διοικητική , αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη ) και της διάρκειας της δραστηριότητας αυτής , ιδιαιτέρως δε , ως αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ , προπονητές και το ιατρικό προσωπικό.

ΠΑΕ : Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που διατηρεί ομάδα σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και είναι μέλος επαγγελματικής ένωσης . Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται ο όρος ΠΑΕ συμπεριλαμβάνει τα ΤΑΠ.

Β) Άρθρο 2

Οι διατάξεις του παρόντα κώδικα έχουν εφαρμογή α) Επί παραβάσεων ή προσβολών διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.

β) επί όλων των αγώνων και των διοργανώσεων που διοργανώνονται από την ΕΠΟ ή υπό την εποπτεία της ΕΠΟ από τις ενώσεις-μέλη της.

γ) Επί όλων των ΠΑΕ και των ενώσεών τους , καθώς και επί όλων των φυσικών προσώπων.

δ) Επί όλων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν .

ε) Οι προβλέψεις του παρόντος κώδικα ισχύουν τόσο για το ανδρικό όσο και για το γυναικείο φύλο , ανεξάρτητα με τις χρησιμοποιούμενες λέξεις και εκφράσεις.

Γ) Άρθρο 3

1) Οι αναφερόμενες ποινές στον παρόντα κώδικα, επιβάλλονται για τις παραβάσεις και τα αδικήματα που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντα Κώδικα , στους Κανονισμούς Αγώνων Ποδοσφαίρου καθώς επίσης και στο Καταστατικό και τους λοιπούς Κανονισμούς της ΕΠΟ.

2) Οι χρηματικές ποινές που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις επιβάλλονται , αν δεν ορίζεται άλλως :

Α) εις ολόκληροι για τις ομάδες της Α' Εθνικής κατηγορίας , β) κατά τα 3/4 για τις ομάδες της Β? Εθνικής κατηγορίας , γ) κατά τα 2/4 για τις ομάδες Γ? Εθνικής κατηγορίας , δ) κατά το 1/4 για τις ομάδες των πανελληνίων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων , των πρωταθλημάτων υποδομής ΕΠΟ και των πρωταθλημάτων υποδομής των ΠΑΕ .

3) σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί πονή ανώτερη των τριών χιλιάδων ευρώ (3000) για τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και ανώτερη των χιλίων ευρώ (1000) για τα τοπικά πρωταθλήματα .
4) Οι χρηματικές ποινές σε ποδοσφαιριστές , ομάδες και αξιωματούχους ομάδων επιβάλλονται σε αυτούς αντίστοιχα με τα προσδιορισμένα ανά κατηγορία που ανήκει η ομάδα ποσοστά της παρ.2 , εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του κώδικα .

Δ) Άρθρο 4

ί. Οι παραβάσεις τιμωρούνται ανεξάρτητα με το εάν έχουν διαπραχθεί από πρόθεση ή από αμέλεια, εκτός εάν άλλως προβλέπεται ειδικά.

2. Τιμωρούνται επίσης οι ενέργειες που αποτελούν απόπειρα. Στην περίπτωση

ενεργειών που αποτελούν απόπειρα, το όργανο θα μειώνει ανάλογα την προβλεπόμενη ποινή για την πραγματική τέλεση. Θα καθορίζει τον βαθμό της μείωσης, χωρίς όμως να δύναται να επιβάλλει ποινή κάτω του χαμηλότερου ορίου της χρηματικής ποινής

3. Τιμωρείται επίσης οποιοσδήποτε που εν γνώσει του συμμετέχει στην διάπραξη

ενός παραπτώματος, είτε ως αυτουργός είτε ως συνεργός. Το όργανο λαμβάνει

υπόψη τον βαθμό της ενοχής του εμπλεκόμενου, μειώνοντας την ποινή ανάλογα.

Δεν δύναται όμως να επιβάλλει ποινή κάτω του χαμηλότερου ορίου της

χρηματικής ποινής.

Ε) Άρθρο 5

τ. Τα φυσικά και νομικό πρόσωπα τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές:

α) ....β) ....

γ) χρηματική ποινή.

2. Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικα πρόσωπα:

α) ......β) .....,

γ) αγωνιστικός αποκλεισμός,

δ) απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια ή στην τεχνική περιοχή (παγκο

αναπληρωματικών),

ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,

στ) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με
το ποδόσφαιρο.

Ζ) Άρθρο 6

1....2...
3) Χρηματική ποινή

α) Η χρηματική ποινή αναφέρεται σε ΕΥΡΩ και καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ .

β) Τα σωματεία και οι ΠΑΕ είναι εις ολόκληρο και αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους των ομάδων τους.

Το γεγονός ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει αποχωρήσει από ένα σωματείο ή ΠΑΕ δεν ακυρώνει την αλληλέγγυο ευθύνη.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 21Α και 21Β  του ΠΚ

α) Οποισδήποτε αξιωματούχος ή εν γένει εμπλεκόμενος στο χώρο του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια  προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε  τρίτους περιουσιακό οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό  τιμωρείται με τις ποινές που αναφέρονται στην παρ. 1 α, β, γ του παρόντος άρθρου. Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά. 2. Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με τριπλασιασμό των χρηματικών ποινών. 3. Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της, οι χρηματικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε ομάδα (η ομάδες) τιμωρείται με υποβιβασμό.» Όπως αναφέρθηκε ήδη και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας και συγκεκριμένα στο σημείο που η Επιτροπή ασχολήθηκε με την υποβληθείσα ένσταση παραγραφής, οι δύο παραπάνω διατάξεις αποτελούν κατ΄ουσίαν μία ενιαία ρύθμιση, δοθέντος ότι δεν μπορεί να νοηθεί λογικά ο προκαθορισμός του αποτελέσματος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους από στοιχηματισμό, χωρίς να έχει προηγηθεί προσφορά, υπόσχεση ή δόση αδικαιολόγητου δώρου σε αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή η αξιωματούχο ομάδας. Με άλλα λόγια η δωροδοκία του άρθρου 21Α αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της ειδικής υποστάσεως του πειθαρχικού αδικήματος που περιγράφεται και τυποποιείται στο άρθρο 2ΙΒ και η διάπραξη του τελευταίου δεν νοείται χωρίς την ταυτόχρονη τέλεση και του παραπτώματος της δωροδοκίας. Μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση η δωροδοκία μπορεί να συνίσταται ακόμη και στην υπόσχεση και εν τέλει στον προσπορισμό περιουσιακών ωφελημάτων από τον στοιχηματισμό σε προκαθορισμένο αποτέλεσμα ποδοσφαιρικού αγώνα, στον οποίο ο δωρολ?πτης μετέχει και εκ της θέσεώς του συμβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου (προκαθορισμένου) αποτελέσματος. Τέλος η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 17 του Κ.Α.Π. ορίζει ότι σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες υποχρεούνται σε αγώνες κατάταξης και αρνούνται αδικαιολόγητα να λάβουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες, υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στον οριστικό οικείο βαθμολογικό πίνακα της διανυόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η διάταξη αυτή αν και φαίνεται να ρυθμίζει μόνον την παραπάνω ειδική περίπτωση, εντούτοις, αποτελεί σαφή έκφραση της βούλησης του κανονιστικού συντάκτη για ρύθμιση της βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομάδας που υποβιβάζεται μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου και θα πρέπει να τύχει γενικότερης (αναλογικής) εφαρμογής σε κάθε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας που λαμβάνει χώρα έως και την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα μίας αγωνιστική περιόδου (πρβλ. και τις διατάξεις άρθρου 33 παρ. 1 και 3 του ΚΑΠ. οι οποίες επίσης κάνουν λόγο για κατάληψη της τελευταίας θεσης του οικείου βαθμολογικού πίνακα από την υποβιβαζόμενη ομάδα (βλ. υπ° αριθ. 195/2Ο11 απόφαση της παρούσας Επιτροπής η οποία επικυρώθηκε με την υπ° αριθ. 133/2θΙ1 απόφαση της ΕπιτρΕφΕΠΟ).

Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 21 Α και 21 Β του Π.Κ. προκύπτει ότι ο αθλητικός νομοθέτης τυποποιεί ως τελειωμένο πειθαρχικό παράπτωμα όχι μόνο την τελειωμένη δωροδοκία αλλά και την απόπειρα αυτής ενώ με το άρθρο 21Β τυποποιεί ως τελειωμένο πειθαρχικό παράπτωμα του στοιχήματος όχι μόνο τον επιτυχή προκαθορισμό του αποτελέσματος ενός αγώνος ή την απόπειρα προκαθορισμού αυτού αλλά ακόμη και την απλή προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος  ενός αγώνος ή την συμμετοχή σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος .Εξ' αυτού συνάγεται  « ότι για την ουσιαστική στοιχειοθέτηση του παραπάνω πειθαρχικού παραπτώματος δεν απαιτείται πλήρης απόδειξη ότι το αποτέλεσμα ενός αγώνος προσπάθησε επιτυχώς αλλά αρκεί και μόνο να αποδειχθεί ότι έγινε προσπάθεια προκαθορισμού αυτού ανεξαρτήτως εάν η προσπάθεια αυτή ήταν επιτυχής ή ανεπιτυχής .

Στην υπό κρίση υπόθεση από τα έγγραφα  που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο και ιδίως από την από 21-6-2011 πορισματική αναφορά της αντιεισαγγελέως πρωτοδικών Αθηνών Π. Παπανδρέου, την από 23-4-2010 έγγραφη αναφορά του ΟΠΑΠ προς τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις από 21-2-2011 ένορκες καταθέσεις των υπαλλήλων της ΟΥΕΦΑ α) Gerarg Kapl β) Peaker Graham Leslie, γ) Karl Astere Dhont, και δ) BellAlasdair Robert Μc Κee, τις εκθέσεις της ΟΥΕΦΑ νομίμως μεταφρασμένες  από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, τις από 25-6-2010, 1-7-2010, 15-7-2010, 6-9-2010, 6-10-2010 και 27-10-2010 ένορκες καταθέσεις  του Γεωργίου Ηλιόπουλου και από τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι εγκαλούμενοι, καθώς και από τις ένορκες καταθέσεις στο ακροατήριο των μαρτύρων Γεωργίου Ηλιόπουλου, Αλεξίου Κούγια και Χαράλαμπου Κατσούλη αλλά και γενικότερα από τα διαμειφθέντα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής:

Ο εγκαλούμενος Γ. Τσακογιάννης υπό την ιδιότητά του ως μεγαλομετόχου και αξιωματούχου της εγκαλουμένης ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ με την άμεση  συνδρομή του εγκαλουμένου Ν. Χάλκου, προέδρου της εγκαλούμενης ΠΑΕ Ηλιούπολη, πρόσφερε και υποσχόταν σε ποδοσφαιριστές, διαιτητές, διοικητικούς παράγοντες ή αξιωματούχους ομάδων, αλλά και σε άλλα άτομα που συνδέονταν με τα πρόσωπα αυτά, δώρα, ωφελήματα, ή άλλες παροχές, με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά της ανωτέρω ΠΑΕ, το αποτέλεσμα των αγώνων που διεξήχθησαν κατά τους παρακάτω αναφερόμενους κατά περίπτωση χρόνους, στο πλαίσιο των πρωταθλημάτων της FOOTBALL LEAGE,μεταξύ αυτής και άλλων ομάδων και συγκεκριμένα των κάτωθι αναφερόμενων αγώνων: α) Ηλιούπολη-Δόξα Δράμας. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 24-1-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 1-1 και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν διεφθαρμένος, β) Ηλιούπολη-Ολυμπιακός Βόλου. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 6-2-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 1-3. και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν σοβαρά ύποπτος, γ) Εθνικός Αστέρας-Ηλιούπολη. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 14-3-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 0-1. και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν ελαφρώς ύποπτος. δ) Ηλιούπολη-Καλαμάτα. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 10-4-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 3-1 και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν σοβαρά ύποπτος. ε) Ηλιούπολη-Ρόδος. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 26-4-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 2-0. και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν διεφθαρμένος, στ) Εθνικός Πειραιά-Ηλιούπολη. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 2-5-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 2-1 και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν ελαφρώς ύποπτος, ζ) Ηλιούπολη-Κέρκυρα. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 9-5-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 1-0 και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν ελαφρώς ύποπτος,  η) Ηλιούπολη-Λεβαδειακός. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 21-3-2010, είχε τελικό αποτέλεσμα 2-4 και σύμφωνα με την έκθεση της  ΟΥΕΦΑ ήταν σοβαρά ύποπτος. Όλοι οι παραπάνω αγώνες, σύμφωνα με την έκθεση της ΟΥΕΦΑ ήταν «χειραγωγημένοι», καθώς, σύμφωνα και με όσα κατέθεσε ενόρκως ο ειδικός στοιχημάτων της ΟΥΕΦΑ Karl Astere Dhont, στα ανωτέρω παιχνίδια προέκυψε συστηματική χειραγώγηση βάσει των δεδομένων στοιχηματισμού που συγκεντρώθηκαν από ευρωπαϊκές και Ασιατικές εταιρείες στοιχημάτων, όταν δε στην οικεία αναφορά της ΟΥΕΦΑ σημειώνεται ότι ένας αγώνας είναι «διεφθαρμένος», αυτό είναι 100% ακριβές, χωρίς να υπάρχει ποσοστό σφάλματος, ενόψει του ότι οι ειδικοί της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας έχουν καταλήξει στα συγκεκριμένα συμπεράσματα μετά από παρακολούθηση χιλιάδων ελληνικών αγώνων και έχοντας επεξεργαστεί τις πληροφορίες που λαμβάνουν από ειδικούς των στοιχημάτων και με βάση την στατιστική ανάλυση καταλήγουν στο συμπέρασμα περί του εάν ένας αγώνας είναι ύποπτος ή όχι. Από αυτά, τα οποία με σαφήνεια κατέθεσαν στα πλαίσια της διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης οι αξιωματούχοι της ΟΥΕΦΑ, συνάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι προαναφερόμενοι ποδοσφαιρικοί αγώνες είναι κατά «μαθηματική ακρίβεια» χειραγωγημένοι στο σύνολό τους, η δε διαβάθμιση που κάνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία όσον αφορά τον χαρακτηρισμό τους σε σχέση με το βαθμό διαφθοράς (σε ελαφρώς ύποπτο, ύποπτο, σοβαρά ύποπτο, διεφθαρμένο) σχετίζεται με τον όγκο του στοιχηματισμού σε κάθε παιχνίδι και όχι με το εάν ο εκάστοτε αγώνας είναι ή όχι χειραγωγημένος, καθόσον σε αποφατική περίπτωση, η ΟΥΕΦΑ δεν θα υπέβαλε αναφορά για το παιχνίδι αυτό στην αρμόδια ποδοσφαιρική ομοσπονδία της εκάστοτε χώρας.

Περαιτέρω η ανάμειξη των εγκαλουμένων Γ. Τσακογιάννη, Ν. Χάλκου, Μ. Νικολόπουλου και Ν. Παντέλη, σε πράξεις προκαθορισμού αποτελεσμάτων προκύπτει από τις μεταξύ τους συνομιλίες, και συγκεκριμένα: Σε διάλογο μεταξύ του Γ. Τσακογιάννη και του Ν Χάλκου  ο πρώτος λέει στον δεύτερο χαρακτηριστικά « καλούλη βρες λύση τώρα, παρτον τηλέφωνο, έστω το τέλος και θα του πούμε και 80,100, ξέρεις..μην περάσει το παιχνίδι έτσι, να βγάλουμε 'ντάξει.» και συνεχίζει «τζογάρουμε στην πλάτη τους, στα αρχίδια μας». Σε διάλογο μεταξύ του Γ. Τσακογιάννη και του Μ. Νικολόπουλου  ο πρώτος αναφέρει στον δεύτερο «μη κάνουμε νίκη και γίνει άλλο θέμα, .μη κάνουμε νίκη».Τέλος σε διάλογο μεταξύ του Γ. Τσακογιάννη και του εγκαλουμένου προπονητή Ν. Παντέλη όπου ο δεύτερος λέει στον πρώτο χαρακτηριστικά «..εγώ και στο ημίχρονο λέω κοιτάχτε να δείτε μόλις θα σας κάνω νόημα θα ανοίξετε να φάτε γκολ».

Οι διάλογοι αυτοί αποδεικνύουν ότι πράγματι ο πρώτος των εγκαλουμένων Γ. Τσακογιάννης με την άμεση συνδρομή των λοιπών εγκαλουμένων Ν. Χάλκου, Μ.Νικολόπουλου και Ν. Παντέλη ενεργώντας ο καθένας με την ιδιότητά του, από κοινού με τους, υπολοίπους, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις και προκαθόρισαν ή προσπάθησαν να προκαθορίσουν αποτελέσματα σε αγώνες που συμμετείχαν.

Αντιθέτως από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ευθύνη της εγκαλουμένης ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας, καθώς στα επίμαχα παιχνίδια που αναφέρονται στο κατηγορητήριο του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα κ. Φάκου και στον προκαθορισμό των οποίων φέρεται να συμμετείχε ο εγκαλούμενος προπονητής Ν. Παντέλης προέκυψε ότι δεν ήταν προπονητής της εγκαλούμενης ΠΑΕ εκείνη την περίοδο.

Το γεγονός ότι η επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται ότι όλα ή κάποια από τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους παραπάνω αγώνες είχαν προκαθορισθεί ή έγινε έστω και ανεπιτυχής προσπάθεια να προκαθορισθούν κυρίως από τον πρώτο εγκαλούμενο και σε συγκεκριμένους αγώνες και από τους άλλους εγκαλουμένους για τους σκοπούς του στοιχήματος δεν καταφάσκει αναγκαίως και εκ προοιμίου και τη βεβαιότητα ότι στον προκαθορισμό αυτό ή στην προσπάθεια προκαθορισμού συμμετείχαν όλες ή κάποιες από τις παραπάνω ομάδες ή αξιωματούχοι αυτών καθ' όσον λόγω των εξατομικευμένων πειθαρχικών διώξεων σε βάρος μόνο των συγκεκριμένων εγκαλουμένων η επιτροπή προς αποφυγή πρωϊμου και γι' αυτό αστόχου θετικού ή αρνητικού προκρίματος, το οποίο χωρίς λόγο θα μπορούσε να βλάψει ή να ωφελήσει κάποια από τις φερόμενες ως εμπλεκόμενες ομάδες, η επιτροπή ούτε ερεύνησε ούτε άλλωστε εδικαιούτο να ερευνήσει εμμέσως για τυχόν συμμετοχή άλλων φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν προσλάβει την ιδιότητα του πειθαρχικά εγκαλουμένου αλλά περιορίσθηκε να ερευνήσει μόνον τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εγκαλουμένων στην υπό κρίση πειθαρχική δίκη.

Κατά συνέπεια πρέπει να τιμωρηθούν οι εγκαλούμενοι και να τους επιβληθούν οι κάτωθι πειθαρχικές ποινές:

α) στον Γ. Τσακογιάννη i) χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) και κατά τα ? αυτής χρηματική ποινή ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ' όρου ζωής και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ' όρου ζωής.

β) στην ΠΑΕ Ηλιούπολη i) χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και κατά τα ? αυτής διακόσιες είκοσι πέντε (225.000) χιλιάδες ευρώ και ii)ποινή υποβιβασμού στην επόμενη κατώτερη κατηγορία δια της καταλήψεως της τελευταίας θέσης στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα της FOOTBALL LEAGE της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011.

γ) στο Ν. Χάλκο  i) χρηματική ποινή  εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και κατά τα ? αυτής σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ  ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ' όρου ζωής και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ' όρου ζωής.

δ) στον Μ. Νικολόπουλο απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια

ε) στον Ν. Παντέλη απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια
                               ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις στο σκεπτικό αναφερόμενες υποθέσεις

Δικάζει παρόντων των εγκαλουμένων.

Απορρίπτει την υποβληθείσα ένσταση περί απαραδέκτου της ασκηθείσης πειθαρχικής διώξεως ως νομικά αβάσιμη.

Απαλλάσσει την εκ των εγκαλουμένων ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας για την αποδιδόμενη σε αυτήν κατηγορία.

Δέχεται ομόφωνα ότι οι εγκαλούμενοι Γ. Τσακογιάννης, ΠΑΕ Ηλιούπολη, Μ. Νικολόπουλος και Ν Παντέλης τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

α) στον Γ. Τσακογιάννη i) χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) και κατά τα ? αυτής χρηματική ποινή ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ' όρου ζωής και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ' όρου ζωής.

β) στην ΠΑΕ Ηλιούπολη i) χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και κατά τα ? αυτής διακόσιες είκοσι πέντε (225.000) χιλιάδες ευρώ και ii)ποινή υποβιβασμού στην επόμενη κατώτερη κατηγορία δια της καταλήψεως της τελευταίας θέσης στον οριστικό βαθμολογικό πίνακα της FOOTBALL LEAGE της αγωνιστικής περιόδου 2010-2011.

γ) στο Ν. Χάλκο  i) χρηματική ποινή  εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και κατά τα ? αυτής σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ  ii) ποινή απαγορεύσεως εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο εφ' όρου ζωής και iii) ποινή απαγορεύσεως εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ' όρου ζωής.

δ) στον Μ. Νικολόπουλο απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια

ε) στον Ν. Παντέλη απαγόρευση εκτελέσεως οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2) χρόνια

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της στις 3-8-2011.»

Γράψτε το σχόλιο σας...
21/09/2019 • 07:11

Ματς με παραγωγικά μηνύματα σε Γκενκ, Λιντς, Λέστερ και Νιούπορτ

Η Τόττεναμ έχει πολλούς τρόπους να σκοράρει και θα τους χρειαστεί στο Λέστερ. Εξίσου θεαματικά αναμένονται τα παιχνίδια στο Λιντς, το Νιούπορτ και το Λίβινγκστον της Σκωτίας. Προβάδισμα νίκης με προϋπόθεση την ουσία για Μπαρτσαλόνα, Γκενκ και Άρνεμ